Překládání FLOSS (l10n)

David Kolibáč

18. června 2011

Tato přednáška

Proč překládat?

Příklady špatných překladů

Vsuvka: i18n, l10n, m17n atp.

Vsuvka II: l10n.cz

Jak překládat?

Kdo může překládat?

Co z toho?

Jak na to?

 1. podívám se na web projektu, jak se překládá
  • na webu (LaunchPad, Transifex atp.)
  • ze zdrojových souborů

Jak na to?

 1. stáhnu si zdrojové kódy, šablony překladů apod.
  • strom z systému pro správu verzí (Subversion, git atp.)
  • soubor/archiv z webu

Jak na to?

 1. překládám
  • GNU gettext (po, pot, mo soubory), Qt (ts atp. soubory)
  • editor Lokalize, Poedit, Vim aj.
  • kontrola pravopisu + slovníky

Jak na to?

 1. kontroluji překlad
  • další den si to pročtu já nebo ještě někdo jiný
  • translate-toolkit
  • zkusím otestovat v příslušném programu na svém počítači

Jak na to?

 1. odesílám autorům projektu
  • systém pro sledování chyb (Bugzilla atp.)
  • e-mail vývojáři nebo koordinátorovi překladů
  • systém pro správu verzí
  • LaunchPad, Transifex atp.

Jak na to?

 1. udržuji překlad
  • sleduji vývoj, opravuji chyby a doplňuji překlad

Jak se zapojit?

Co můžu dělat?

Kde hlásit chyby?

Doporučené zdroje

Konec