Konference State of the Map EU 2011

By Martin Kolman - Last updated: Středa, Červenec 27, 2011 - Save & Share - 5 Comments

Co je OpenStreetMap ?

Projekt OpenStreetMap (zkráceně OSM) má za cíl vytvořit celosvětovou svobodně šiřitelnou databázi geografických dat – mapu. Mapa vzniká díky práci dobrovolníků z celého světa, podobně jako Wikipedie. State of the Map EU (SotM-EU) je hlavní konferencí evropské OpenStreetMap komunity.

Vzhledem k tomu, že pracuji na navigačním software pro mobilní zařízení – modRana, který používá data z OSM, a také se na mapování pro OSM aktivně podílím, rozhodl jsem se tuto konferenci navštívit. Svou roli sehrálo i letošní místo konání – hlavní město Rakouska, Vídeň, do které je to z mého rodného Znojma co by kamenem dohodil.

Den první

Organizační informace

Konference SotM-EU ‘11 se konala ve Vídni ve víkendových dnech 15.-17. 7. 2011.

Účast na konferenci mi laskavě sponzorovala Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, za což bych jí touto cestou rád poděkoval.

Cesta na konferenci

Na cestu jsem ze Znojma vyrazil v časných pátečních hodinách vlakem. Kvůli výluce na rakouské straně trati mezi Retzem a Hollabrunnem jsem měl možnost cestou vyzkoušet hned tři různá vozidla – hlučný motoráček ČD, pohodlný výlukový autobus a rakouský dvoupatrový vlak Wiesel.

Ve Vídni jsem vystoupil na nádraží Wien Mitte, které je nejblíž k místu konání konference, vídeňské Technické univerzitě. Pro nalezení cesty z nádraží do cíle jsem použil modRanu, běžící na mé N900. Vzhledem k tomu, že se mi pro Rakousko nechtělo platit datový roaming, byl jsem odkázán pouze na lokálně uložená data a neasistovanou GPS. Mapové dílce pro Vídeň jsem v modRaně stáhl již předešlý den, takže s mapovými podklady problém nebyl. GPS však bez možnosti využití mobilní sítě a datového spojení potřebovala pod širým nebem několik minut, aby našla aktuální polohu.

Získal jsem hned také podnět pro další vývoj modRany – během cesty k univerzitě by se mi velmi hodilo ukazování směru k POI (Point of Interest – česky zhruba poloha bodu zájmu) – v tomto případě tedy k POI o souřadnicích univerzity.

Zahájení konference

Poster před vchodem

Na místo konání jsem dorazil s asi hodinovým předstihem. Zaregistroval jsem se a jal se čekat, až to vypukne. Každý účastník dostal během registrace visačku, na které byla mimo jména a dalších údajů také malá vlaječka, určující státní příslušnost návštěvníka. Ze seznamu účastníků jsem zjistil, že by se konference měli zúčastnit další 3 lidé z Česka, a proto jsem začal vlaječky ostatních účastníků bedlivě studovat. Chvíli před úvodní přednáškou bylo mé trpělivé pozorování odměněno úspěchem – potkal jsem Aleše Jandu, autora isometrické 3D mapy ČR a provozovatele statistik české OSM.

Konferenci zahájila „keynote“ (základní myšlenka), kterou podal zakladatel OpenStreetMap Steve Coast. Jeho přednáška byla vtipná, nezapomněl nakousnout jak právě probíhající poněkud zmatečnou změnu licence, tak i to, že teď vlastně pracuje na Bing mapách pro Microsoft. :) Sluší se zmínit, že Bing byl společně např. s Mozillou jedním z hlavních sponzorů. Sponzoroval např. sobotní oběd a většina účastníků dostala Bing flešku a propisku.

 

Odpolední blok

Z odpoledního bloku mně zaujaly dvě přednášky. První z nich představila nové, rychlejší Overpass API pro získávání OSM dat, založené na XML.

Pro mou práci na modRaně však byla zajímavá hlavně druhá přednáška, týkající se hledání cesty, které je založeno na datech z OSM. Byly představeny dva projekty: Monav, určený hlavně pro mobilní zařízení a OSRM, určený pro servery. Monav bude v budoucnu používat modRana pro hledání cesty offline.

 

 

„Zum Heurigen gehen“

Součástí „startovního balíčku“ byl kromě visačky a věcí od Bingu také lístek na zajímavou akci, pořádanou pro účastníky konference, a to jízdu historickou tramvají na večeři v „Heuriger“, což označuje charakteristickou restauraci, nabízející tradiční rakouskou kuchyni a místní víno, ta naše ležela na okraji Vídně. Po poslední přednášce jsem se šel rychle ubytovat a potom hned na místo setkání, tramvajovou zastávku na Karlsplatz.

Setkání účastníků u zastávky tramvaje na Karlsplatzu

Smysl těchto akcí mimo přednášek v rámci konference je jediný – dostat účastníky na příjemné místo s neformální atmosférou a rozproudit konverzaci. Konverzace se rozjela již cestou dřevěnou historickou tramvají a po příjezdu do restaurace se rozvinula naplno.

Příjezd historické tramvaje

Uvnitř tramvaje

U našeho stolu seděli lidé ze čtyř různých evropských států, dva Češi, dva Němci, jeden Bělorus a jeden Angličan. Diskutovalo se o podobnosti češtiny, ruštiny, japonštiny a běloruštiny, o alternativách k XML v Overpass API, o nedokonalosti strojového překladu či o tom, co, kde a proč každý z nás mapuje. Z tohoto hlediska byla zajímavá výpověď jednoho z přítomných německých účastníků konference – osobně projel prakticky všechny polní cesty ve svém kraji (dokonce našel jednu cestu delší dobu přehrazenou padlým stromem) a také na vlastní náklady koupil letecké snímky nezmapované oblasti 10 krát 10 km v okolí svého bydliště.

Diskuze v plném proudu

Heuriger - stůl :)

Společnou večeři tvořily různé druhy masa, příloh i sladkostí, dostupné formou podobnou švédskému stolu. Během zpáteční cesty historickou tramvají jsem zapnul modRanu a ukazoval její funkce ostatním přítomným. Italskému spolucestujícímu se zalíbila a navrhl mi, ať o modRaně promluvím v rámci sobotních Lightning talks. Inu, proč ne. :)

Den druhý

Dopoledne

Ráno jsem vyrazil na přednášku o pořizování leteckých fotografií v amatérských podmínkách. Přednášející z Polska vyprávěl o tom, jak se skupinou nadšenců pořizují letecké snímky s pomocí draků, balónů a dálkově řízených helikoptér. Nejlépe se prý osvědčili draci (jeden drak byl vystaven na ochozu v předsálí) – lze je rychle a snadno vypustit, nafotit snímky a zase složit. Draci běžně dosáhnou několikasetmetrové výšky. Pod drakem je zavěšen kompaktní digitální fotoaparát a smartphone (zřejmě pro zjištění pozice a orientace) v části PET lahve, slepené dohromady lepící páskou. :)

DIY letecké snímky z draka

Mapovací drak

Následovala přednáška o Metawriterech, které umožňují generovat pro bitmapové dlaždice metadata o zobrazených objektech. Tato data pak může využít např. Javascript v prohlížeči k vytvoření „klikatelných“ restaurací, zastávek, ulic či domů.

Po přednášce jsem potkal dalšího Čecha: Jirku Pánka, GISaře z olomoucké univerzity. Spustil na mě nejdříve anglicky, pak uviděl českou vlaječku na mé visačce a plynule přepnul do češtiny. :) Jirku zaujala modRana i Alešova 3D mapa a řekl, že by o obou projektech chtěl napsat článek pro GISportál. Podle seznamu účastníků zbývalo najít posledního neznámého Čecha, mýtického Alexeje Alexandrova z firmy (?) Cloud+. Jeho ani Cloud+ se mi však až do konce konference najít nepodařilo.

Lightning talk

Registrace na Lightning talks probíhala jednoduše – u registrační přepážky visel velký kus papíru s volnými sloty a stačilo se pouze „upsat“. Já jsem se přihlásil s mikropřednáškou o modRaně a Aleš se rozhodl prezentovat svou 3D isometrickou mapu.

Upsali jsme se :)

Začaly Lightning talks na nejrůznější témata spojená s OSM. Hned tři sloty využil hyperaktivní běloruský vývojář pro představení svých nejrůznějších veskrze zajímavých projektů. Nejvíce na mě však zapůsobila prezentace japonského účastníka konference. Kinya Inoue přicestoval až z japonské prefektury Fukushima. Nad výkony a zápalem toho člověka musím opravdu smeknout. Mnoho oblastí, které po léta mapoval, smetla v březnu 2011 ničivá vlna tsunami. Přesto s mapováním pokračuje, jezdí tisíce kilometrů a mapuje či měří radiaci. Není pak divu, že jeho prezentace byla během závěrečného setkání účastníků zvolena jako nejlepší z celé konference.

Kinya Inoue o mapování prefektury Fukushima

Nadešel můj čas – není prezentace, není vizualizér a AV kabel pro N900 zůstal doma, nastal čas improvizovat! Pouštím staré video ukazující online hledání cesty v modRaně a mluvím o tom, co a jak modRana dělá. Publikum reaguje, přikyvuje, je to v suchu. :) 5 minut určených pro Lightning talk uběhlo, nastupuje Aleš, otevírá svou webovou 3D isometrickou mapu a vykládá o tom co všechno jeho mapa dokáže. Zvládli jsme to oba! :)

Lightning talk o modRaně

Společné foto

Společné foto

Lightning talks končí a pořadatel nás zve na nádvoří univerzity. Účastníci se seskupují, fotografové se chystají fotit – lidí je i přes relativně úzké zaměření konference opravdu dost. Teprve po focení potkáváme dalšího téměř „krajana“ Michala Páleníka, zastupujícího projekt Freemap Slovakia. Ukazuje nám svoji jmenovku – organizátoři na ni omylem natiskli místo slovenské vlajky ruskou. :) Zve na svou nedělní přednášku o projektu freemap.sk, jehož je zřejmě de facto šéfem.

Pod cizí vlajkou

Panelová diskuse o importech

Masové importy geodat jsou v OSM komunitě poněkud ožehavým tématem. S jejich pomocí lze sice naráz a rychle získat obrovské množství dat, ta jsou však často nepřesná či zastaralá, a proto je nutné je opravit či aktualizovat. Nabízí se však otázka, jestli se import vůbec vyplatí a jestli by nakonec nebylo méně pracné data raději ručně vytvořit.

Část OSM komunity se domnívá, že nadměrné importy nejsou dobré i z toho důvodu, že mnozí přispěvatelé k nim – na rozdíl od vlastnoručně vytvořených dat – nemají žádný vztah, a proto nebudou importy kontrolovat nebo aktualizovat. Statistická data pak tuto domněnku bohužel v některých případech potvrzují.

Na letošní konferenci se na téma importy konal panel moderovaný zasloužilými členy OSM komunity, kteří nám přiblížili situaci kolem importů v USA či Nizozemsku. Zajímavou skutečností bylo, že všichni předsedající byli po předchozích neblahých zkušenostech v zásadě proti importům. :)

Osobně jsem toho názoru, že importy kvalitních dat v rozumné míře jsou namístě. Vždyť projekt OpenStreetMap se v ČR pořádně rozvinul teprve po importu silnic 1. a 2. třídy na konci roku 2007. Většina potenciálních přispěvatelů předtím asi neviděla smysl v tom, aby se zapojila do projektu, který obsahoval pouze osamocené ostrůvky mapového pokrytí nepropojené ani silniční sítí. Jakmile došlo k importu silnic, bylo již na čem stavět. Příkladem mohou být Praha nebo Brno, města, která se od pouhého popisku na mapě za posledních několik let proměnila v místa s lepším pokrytím, než mají Google Maps nebo Mapy.cz.

Den třetí

Ráno

Ráno jsem se „odubytoval“ a se všemi saky paky vyrazil zpátky na SotM-EU. První přednáška, kterou jsem v neděli navštívil, pojednávala o efektivním skladování mapových dlaždic v NoSQL databázi. ModRana umí totiž něco podobného, pro tento účel však využívá klasickou SQLite databázi.

Následovala přednáška ruského vývojáře o Map CSS, jednoduchém a přehledném jazyce pro popis stylů při vykreslování map, založeném na klasickém CSS. Na konci přednášky tento vývojář uvedl seznam mapových rendererů, které Map CSS podporují, mezi nimi také „Kothic, Python OSM map renderer“. To mě zaujalo.

ModRana je psaná v Pythonu a kompatibilní modul, který by umožnil offline vykreslování map, by se velmi hodil. Zjišťuji, že jeho autorem je onen hyperaktivní běloruský vývojář ze včerejších Lightning talks. Vidím, že právě odchází z přednáškové místnosti, odchytávám jej a vyzpovídávám. Ukazuje se, že by to mohlo klapnout. Kothic podobně jako modRana používá GTK a Cairo a kromě momentálně nefunkčního načítání z PostGISu by mělo všechno ostatní fungovat. Dostávám vizitku a loučím se, s testováním Kothicu musím zatím počkat, konference ještě neskončila.

Freemap.sk

Po skončení zajímavé přednášky o pokročilém zpracování OSM dat (seskupování zastávek, vystředění uličních čar atd.) se přesouváme zpátky do malého sálu, kde začíná prezentace projektu Freemap.sk. Je vidět, že slovenská komunita odvedla kus práce. Její členové prošli a zmapovali velkou část tatranských horských stezek, zanesli do mapy mnoho vísek a vesniček a také provozují mapový portál www.freemap.sk. Tento portál nabízí hledání cesty a POI, zobrazování geocaches, tisk mapy, import GPX záznamů a také přímé vkládání nových POI do OpenStreetMap nebo tvorbu statických OSM map, které lze vkládat do webových stránek. Statických map již prý využívá několik set různých webových stránek.

Závěr konference

Přednáška o projektu Freemap.sk byla poslední přednáškou vídeňské konference, které se podle pořadatelů zúčastnilo více než 200 lidí. Následovalo slavnostní zakončení. Demokratickým hlasováním přítomných byla udělena cena (kniha o historii mapování Londýna) za nejlepší přednášku Kinyaovi Inoueovi za jeho strhující Lightning talk o mapování v prefektuře Fukushima (viz výše).

Poté následovala živelná dražba reklamních posterů s logy SotM-EU a sponzorů. Vydraženy byly i transparenty původně vystavené před vchodem, které se podle moderátora aukce dají po sešití použít jako středně velký ručník. :) Cena za jeden poster se nakonec vyšplhala na 25 € (účastník, který nabídl 3 Bitcoiny, byl nakonec odmítnut). Později jsem se od Michala Páleníka dozvěděl, že Richard Stallman před dvěma týdny na jiné konferenci ve Vídni vydražil plyšového maskota GNU za 250 € a pak už mi nepřipadalo 25 € za jeden poster příliš mnoho.

Ceremonii zakončilo promítání (šíleného) klipu, který vyhrál video soutěž SotM-EU ‘11 a zajistil svému autorovi cestu na příští SotM v Denveru na podzim.

Cesta zpět

Po společném fotu sjednocené česko-slovenské účastnické komunity jsem ještě všechny pozval na konferenci LinuxAlt do Brna a poté jsme se každý vydali svou cestou.

ČeskoSlovensko

Návrat do Znojma probíhal v zásadě stejně jako cesta do Vídně, pouze v opačném pořadí, a kromě hasičů, bojujících s požárem v jedné malé rakouské vesničce, jsem cestou nic mimořádného nezaznamenal.

Další čtení

Sdílejte:

Share this:

Posted in Reportáže • • Top Of Page

5 Responses to “Konference State of the Map EU 2011”

Comment from Max
Time 28. 7 2011 at 16:57

K těm drakům – hnedka mne napadlo pouřití quadrokoptér a jejich derivátů. Nedávno běžel v ČT dokument o paparazziích na Azurovém pobřeží (takže Monaco, Nice), kde jedna banda s úspěchem jednu takovou používala na šmírování. Tohle by ovšem mohl být daleko zajímavější a užitečnější počin (obzvlášť poté, co se na síti objevilo video z modelu letadla nad stavbou tunelů v Brně).
Příklad quadrokoptér: shop.quadrocopter .us /MikroKopter -Kits_c_7.html
A video nad tunely: http://www.youtube .com/ watch?v =UyIjJxcXw3I

Comment from kibo
Time 29. 7 2011 at 15:11

Pěkný článek, díky.

Comment from Martin Kolman
Time 1. 8 2011 at 20:52

U těch quadkoptér bych se bál, aby je neodfoukl vítr ve větších výškách – ale jinak by to určitě byla stabilnější platforma pro točení/focení než letící model.

Amatérské letecké fotky by se určitě hodily, staré letecké fotky z UHULu, které jsou momentálně společně s katastrální mapou hlavními zdroji pro „stolní“ mapování, mají nízké rozlišení a jsou pouze černobíle a až desítky let staré.

Snímky z Bingu pak pokrývají pouze malou část republiky (Prahu a okolí, Brno a okolí a kus dolů až k hranici s Rakouskem).

Zdroje pro mapování, viz:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Czech_Republic/freemap#Zdroje_pro_odvozov.C3.A1n.C3.AD_dat

Takže přijet někam do vesnice/městečka, nahodit model/quadkoptéru a nasekat z ní fotky nebo i vide ve vysokém rozlišení by se určitě hodilo.

Šlo by:
* ověřit existenci domů vs katastr
* ploty
* polňačka vs strouha (v katastru je to dost blbě vidět)
* landuse (pole vs louka vs vinice vs sad)
* sběrná místa mohou být celkem době vidět díky barevným kontejnerům
* parkoviště
* zadat počty pater domů a typ střechy (pro 3D mapy)
* hřiště
atd., meze se nekladou :)

Pingback from openMagazin 07/2011 | openMagazin
Time 6. 9 2011 at 09:08

[…] Konference State of the Map Europe 2011 […]

Pingback from Tak trochu jiný openMagazin 7/2011 » openMagazin » Společnost pro podporu svobodného softwaru » Liberix, o. p. s.
Time 8. 9 2011 at 19:15

[…] Konference State of the Map Europe 2011 […]

Write a comment


Yandex Mail.ru Google LiveJournal myOpenId Flickr claimId Blogger Wordpress OpenID Yahoo Technorati Vidoop Verisign AOL