Mieru – flexibilní čtečka pro mangu a komixy

By Martin Kolman - Last updated: Pondělí, Červen 11, 2012 - Save & Share - 2 Comments

Historie

Mieru byla původně napsána pro operační systém Maemo 5 běžící na chytrém telefonu Nokia N900. Důvod jejího vzniku byl jednoduchý – pro tuto platformu neexistoval použitelný program pro čtení mangy či komiksů. V repositářích sice byly k dispozici Comix a CBR Pager, oba však měly velké nedostatky. Comix byl velmi pomalý a jeho mírně upravené desktopové rozhraní šlo na N900 stěží použít. CBR pager byl na tom s rychlostí o poznání lépe, po zavření aplikace si však například nepamatoval poslední otevřenou kapitolu a nešlo vypnout automatickou rotaci obrazovky. Ani jeden z obou programů nezvládal takové zásadní funkce, jako je automatické načtení další kapitoly v pořadí, rychlé listování, podpora pro čtení více kapitol naráz či inkrementální rozbalování archivů s kapitolami.

Ukázka Mieru se skrytým nástrojovým panelem. Vidět je pouze poloprůhledná ikona pro zobrazení nástrojové lišty a aktuálně zobrazená stránka.

Mieru na šířku

A tak vznikla modRana verze 1.0. Uživatelské rozhraní bylo vytvořeno s pomocí graficko-animační knihovny Clutter (na této knihovně je postaven například Gnome Shell či Hildon Desktop na Maemo 5), pro aplikační logiku byl použit Python. Výsledkem byla aplikace bez dříve jmenovaných nedostatků, která byla vydána v létě 2011 do Extras-Devel, což je hlavní distribuční kanál pro software ve vývoji na N900.

Screenshot Mieru řady 1.0.

Mieru 1.0

Na podzim roku 2011 byla vydána Nokia N9 s operačním systémem „MeeGo 1.2 Harmattan“ navazujícím na tradici Maemo 5@N900 (někteří členové komunity jej proto neoficiálně nazývají „Maemo 6″). Hlavní podporovanou knihovnou na této platformě se stalo Qt, avšak GTK ani Clutter nejsou oficiálně podporovány (komunitní port GTK však existuje). V rámci přidání podpory pro tuto platformu vznikla Mieru 2.0 – nejednalo se však pouze o přepsání uživatelského rozhraní do Qt. Všechen kód pro grafické rozhraní byl nejdříve separován od negrafického jádra tak, aby bylo možné spustit Mieru s různými grafickými rozhraními, podle potřeb konkrétní platformy. Až teprve poté byla zahájena tvorba nového modulu pro grafické rozhraní založené na Qt. Výsledkem je aplikace, která může nabídnou buďto původní rozhraní založené na Clutteru, nebo nové rozhraní založené na Qt a QML. Hlavní výhodou je to, že jakékoli vylepšení „jádra“ se automaticky promítne do obou rozhraní.

Přidání Qt + QML rozhraní se ukázalo být dobrou volbou. Nejenže bylo v krátkém čase dosaženo funkční parity s původním rozhraním, ukázalo se však také, že i na N900 je QML výrazně rychlejší a plynulejší než Clutter.

Souhrn funkcionality

Ukázka zobrazení mangy v Mieru, dole můžete vidět zobrazenou nástrojovou lištu.

Mieru na výšku

Práce s archivy

Mieru podporuje v zásadě všechny v současnosti používané de facto standardy pro distribuci komiksových a manga kapitol – tedy zejména zip a rar archivy. Při otvírání archivu Mieru vůbec nebere v potaz příponu, ale přímo „magické číslo“ na začátku souboru, které jednoznačně identifikuje, o jaký typ archivu se jedná. Tímto se předchází problémům se nekorektně použitými příponami archivů.

Mieru nikdy nerozbaluje celý archiv naráz, vždy načte jen několik málo stránek podle potřeby. V důsledku toho je otevření archivu s kapitolou na libovolné stránce prakticky okamžité, bez zbytečného mrhání úložným prostorem a procesorovým časem.

Kapitola však nemusí být pouze ve formě archivu – Mieru podporuje i čtení samostatných obrázků rozbalených do adresáře. Stačí zvolit jeden ze souborů a Mieru adresář automaticky načte jako kapitolu na odpovídající straně.

Tento dialog používá Mieru pro výběr souborů s kapitolami.

Dialog pro výber souboru

Listování

Ve výchozím nastavení používá Mieru pro listování obrazovku rozdělenou na poloviny. Kliknutím na levou polovinu jde o jednu stránku dozadu, kliknutím na levou polovinu přejde o jednu stránku dopředu. Díky tomu, že je na listování využita celá obrazovka, lze pohodlně listovat bez nutnosti se strefovat na malá listovací tlačítka. Po dosažení začátku či konce kapitoly pak stačí jen znovu zmáčknout a Mieru načte další kapitolu v pořadí. K dispozici je také dialog pro rychlé listování, který pomocí praktického posuvníku umožňuje rychle a efektivně listovat celou kapitolou.

Automatické načítání další kapitoly

Po dosažení poslední strany Mieru automaticky načte další kapitolu v pořadí. Pro určení pořadí je použit algoritmus „lidského třídění“, takže „kapitola_10″ nepředběhne v pořadí před „kapitola_2″. Procházení funguje i v opačném pořadí, takže je možné se z první stránky kapitoly vrátit na poslední stránku předchozí kapitoly.

Historie otevřených kapitol

Mieru udržuje seznam naposledy otevřených kapitol v pořadí, v jakém byly naposledy otevřeny, včetně čísla naposledy otevřené stránky. Není tedy problém mít několik kapitol či celých knih rozečtených zároveň, není také nutné složitě hledat naposledy otevřenou stránku.

Vzhledem k tomu, že se historie otevřených kapitol může vcelku rychle zaplnit, je možné seznam ručně promazat či hromadně vyprázdnit.

Historie otevřených kapitol.

Historie otevřených kapitol

Další funkce

Samozřejmostí je kinetické scrolování, podpora pro „pinch-zoom“ či možnost skrytí všech ovládacích prvků tak, aby zbylo co nejvíce místa pro samotnou mangu či komiks. Nedávno byl také začleněn patch nezávislého uživatel Mieru & vývojáře, který přidává „Manga mód“.

Co je to „Manga mód“? Mangy se na rozdíl od komiksu v „západním“ stylu nečtou zleva doprava s shora dolu, ale zprava doleva a shora dolů. Toto zpracování vychází z typografie japonských knih, kde jsou jednotlivé znaky tištěny pod sebe ve sloupečcích, od pravého horního rohu strany. Pokud je tedy v Mieru „Manga mód“ aktivován, je strana vycentrována do pravého horního rohu, místo do levého horního rohu, jak je to ve výchozím nastavení.

Dostupnost

Mieru řady 2.0 pro MeeGo 1.2 Harmattan na Nokia N9 je dispozici ke stažení z Nokia (dříve Ovi) Store.

Tento Qr kód odkaz pro nadné stažení Mieru z Nokia (dříve Ovi) Store.

Qr kód pro stažení Mieru z Nokia Store

Pro Maemo 5 na N900 je možné buďto nainstalovat Mieru řady 1.0 z Extras-Devel, či nainstalovat balíček řady z 2.0 vývojového repositáře, který však ke správné funkčnosti vyžaduje, aby byl nainstalován komunitní update Maemo 5 (známý též jako CSSU).

Mieru je otevřený software, vydaný pod licencí GPLv3 a zdrojové kódy jsou k dispozici na Githubu. Hlavní diskuzní vlákno o Mieru se nachází na talk.amemo.org.

Pro snímky obrazovka byla použita manga Ubunchu, dostupná pod CC:A-NC.

Plány do budoucna

Online zdroje

Mieru v současnosti podporuje načítání kapitol pouze z lokálního systému souborů. Do budoucna by však bylo vhodné přidat podporu pro načítání z online uložišť, tak jak to již umějí některé „konkurenční“ čtečky.

Lokalizace

I když se uživatelé při používání Mieru v uživatelském rozhraní s velkým množstvím textu nesetkají, mohla by lokalizace některým uživatelům méně znalým angličtiny pomoct.

Souvislý režim

Mieru v současnosti zobrazuje vždy pouze jednu stránku z kapitoly. V souvislém režimu by pak byly stránky zobrazeny za sebou či vedle sebe, jedna za druhou. Vzhledem k tomu, že se manga či komiks ve většině případů čte odshora dolů, mohl by se tento režim určitě hodit.

Informace o aktualizaci

Správce nainstalovaných aplikací na N9 při updatu aplikace nezobrazuje changelog, obsažený v instalačním balíčku. Bylo by tedy vhodné tuto funkcionalitu zabudovat do Mieru, aby uživatelé po nainstalování aktualizace byli obeznámeni s tím, která nová funkcionalita byla přidána, či případně které chyby byly odstraněny.

 

Sdílejte:

Share this:

Posted in Aplikace • • Top Of Page

2 Responses to “Mieru – flexibilní čtečka pro mangu a komixy”

Pingback from Prázdninové dvojčíslo openMagazinu: Mobilní Linux | LinuxEXPRES
Time 9. 4 2013 at 22:25

[…] Mieru – flexibilní čtečka pro mangu a komix […]

Pingback from Linux v mobilních zařízeních zdomácněl — přečtěte si o tom v prázdninovém openMagazinu – Linux ve škole
Time 22. 5 2017 at 15:27

[…] Mieru – flexibilní čtečka pro mangu a komix […]

Write a comment


Yandex Mail.ru Google LiveJournal myOpenId Flickr claimId Blogger Wordpress OpenID Yahoo Technorati Vidoop Verisign AOL